Tantervek

Játék a meseországban

 

 

 1. Őszanyó varázsol (ősz)

 •  Üdvözlünk az óvodában(szeptember)

 • Másokhoz való viselkedési szabályokkal való ismerkedés.

 • Társadalmi együttélés szabályaival való ismerkedés.

 • Önkontroll képességének fejlesztése.

 • A gyermek saját környezetének megismerése.

 •  Kopogtat az ősz (október)

 • Vytváranie zdravých životných návykov a postojov.

 • Egészséges életmód kialakítása.

 • A saját test tudatosítása.

 • Kommunikációs képességek fejlesztése.

 •  Őszi utazás (november)

 • Az érzészervek használata és funkcióinak fejlesztése.

 • A beszédkészség és a nyelvérzék fejlesztése.

 • Az egyes tevékenységekhez szükséges ismeretek elsajátítása.

 • A fizikai és pszichikai rátermettség fejlesztése.


 

 1. Téltündér meséi (tél)

 •  Készülünk a téli ünnepekre (december)

 • A proszociális álláspont kialakítása (elfogadás ,alkalmazkodás).

 • A társadalomban való együttélés fejlesztése.

 • Az alkotókészség fejlesztése.

 • Önismeret (önbizalom, öntudat)

 •  Téltündér érkezése (január)

 • A verbális és nem verbális kommunikatív képességek fejlesztése.

 • A mozgásképességek fejlesztése a finom–és nagymotorika területén

 • Az információkkal való munka alapjainak fejlesztése.


 

 •  Viszontlátásra téltündér (február)

 • A proszociális viselkedés megerősítése mások iránt.

 • A kulturális szokásokkal való ismerkedés.

 • Az emlékezet és a figyelem fejlesztése.


 

 1. Tavaszi kirándulás (tavasz)

 •  Ébred a természet (március)

 • Az élet tisztelete valamennyi formájának fejlesztése.

 • Az érzelmek fejlesztése és átélése.

 • Ismeretek elsajátítása a testről, az egészségről, a mozgásos tevékenységekről és azok minőségéről.

 •  Felébredt a napocska (április)

 • A beszéd- és nyelvkészség receptív produktív fejlesztése.

 • A kooperáció fejlesztése

 • Pozitív viszony kialakítása az intellektuális tevékenységek és a tanulás iránt.

 • A kultúrához, a művészethez, az élethez és a világhoz való pozitív hozzáállás alapjainak kialakítása.

 •  Amikor minden virágzik (május)

 • A kultivált megnyilvánulás és kommunikatív képességek fejlesztése.

 • Az enviromentális kultúra alapjainak kialakítása

 • Az emberkőzi kapcsolatok és az erkőlcsi értékek kialakíétása.

 • A kornak megfelelő gyakorlati készségek elsajátítása.


 

 1. Nyár a Meseországban (nyár)

 •  Felfedezzük a világot (június)

 • Az elmentáris ismeretek elsajátítása a gyermek saját és más emberekkkel való kapcsolatában

 • A világhoz és az élethez való alapvető aktív hozzáállás kialakítása és kifejezése.

 • A természeti, technikai és kulturális környezet és ezek állandó fejlődésének és változásainak tudatosítása.

 • A szükséges ismeretek elsajátítása az egészséges, biztonságos környezet kialakításához és a gyermeknek a veszélyes külső hatásoktól megóvása érdekébena.

 • A saját tudatos viselkedéséhez szükséges képesség megszerzése.

 • Érzelmi önállóság megszerzése