Programunk

MESEORSZÁG ÓVODA

 

 

Programunk: "Játszunk a meseországban"

 

Három évvel az első óvodai oktatási programunk kiadása után az azóta bekövetkezett változások miatt szükségét éreztük a változtatásnak. A felülvizsgálat során kiderült, hogy programunk több része nem felel meg az óvoda megváltozott körülményeinek, ezért a program jellemzésében és ezzel együtt az oktató-nevelő munkánkban is fontos innovációk és modernizációk jelentek meg. Általuk a hagyományos tevékenységek helyett az innovatív és modern módszerek kapnak helyet, amelyek központi gondolata a gyermekből, a gyermek gondolkodásából és érzelmi igényéből való kiindulásból táplálkozik.

Bármilyen, a gyermek önművelődését elősegítő aktivitás fontos összetevője a személyiség fejlődésének. A gyermek inkább alanya, mint tárgya ezen aktivitásoknak, mindez a játék és játékos tevékenységek, a mesék, dramatizációs tevékenységek és improvizációk által, ezen belül is a szerep- és szituációs játékok bírnak nagy jelentőséggel. A gyermek számára lehetőséget teremtenek arra, hogy azonosuljon egy másik személlyel, beleélje magát az adott személy helyzetébe, átvegye annak érzelmeit, tulajdonságait. Megtanulja érteni és megérteni mások viselkedését, érzelmeit, indíttatásait, cselekvéseit, a szociális fejlődés során képessé válik a csoportban való munkára, más személyek elfogadására és a toleranciára.

Óvodánkban az edukációs aktivitások során jelentős szerepet töltenek be a mesék és egyéb irodalmi művek, melyek hozzásegítik a gyermeket, hogy nyitott szemmel, kíváncsian szemléljék a világot. A mese olyan esztétikai élményt hoz létre, mely az egész életen át tartó tanulás motivációjaként szolgálhat.

A játék az óvodáskorú gyermek egyik alapvető tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe van az egészséges és harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésben. A gyerekek játék során fedezik fel környezetüket és az őket körülvevő világot, illetve ezáltal ismerik meg saját képességeiket és korlátaikat is.

A mesék és egyéb irodalmi – dramatikus tevékenységek kiemelt szerepet kapnak az oktatás során. Nem csak motivációként szolgálnak, de játékaink, edukációs tevékenységeink fontos részét is képezik, nagy hangsúlyt fektetve az improvizációra, szerep- és szituációs játékokra és a mozgásos aktivitásokra. A mozgásfejlesztés aktívan befolyásolja a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését, feltárva annak a még ki nem használt pszichikai és fizikai lehetőségeit. A szakértelemmel kiválasztott mozgásos tevékenységek megfelelő irányba terelhetik a gyermek személyiségének fejlődését. Az ilyen aktivitások előnye, hogy a gyermek természetes módon, játékkal és mozgással fejlődik.

A mesék felhasználásának koncepcióját, mint motivációs eszközt építjük be az oktatási-nevelési folyamatba, összpontosítva az edukációs folyamat minden területének fejlesztésére, ezzel lehetőséget adva az összes kompetencia fejlesztésére.

Óvodánk programját az óvodás gyermekek érdekei és szükségletei alapján állítottuk össze, figyelembe véve a Szlovák állam által kiadott oktatási programot, az ISCED 0-t.