HÁZIREND

 

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy a házirendet figyelmesen olvassák végig, gyermekeik érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

Az óvoda nyitva tartása:

Az óvodai oktatási év: 2015. szeptember 2 –tól, 2016. június 30.–ig tart.

Napi nyitva tartás: 6.30 – 16.30 óráig

 

 

Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát?

 • A 3. életév betöltésétől az iskolaérettségig.

 • Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.

 • Teljesen egészséges.

 • A szülő az étkezési -és óvodai térítési díjat befizette.

 

Az étkezések időpontja:

 • Reggeli: 9.00 – 9:20 óráig

 • Ebéd: 11.45 – 12.15 óráig

 • Uzsonna:14.45 – 15.00 óráig

 

A gyerekekkel kapcsolatos szabályok:

Kérjük, hogy a gyermekek ruházatát a praktikusság, a kényelem, a tisztaság jellemezze. Legyen számukra átöltözéshez szükséges tartalékruha, váltócipő (papucs), udvari öltözék. Váltócipőjük (papucsuk) biztonságos, könnyen felhúzható legyen (megfelelő méretű), semmiképpen sem ún. kerti papucs vagy belépő, mivel ezek nem biztonságosak!

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, lázas, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek felvétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A nevelési év alatt, 4 nap hiányzás után, orvosi igazolás bemutatása az iskolai törvény előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén a szülőnek az óvoda felé bejelentési kötelezettsége van.

Kérjük, hogy a gyerekeket az óvodába érkezéskor a szülő az osztályba való csengetés után minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, mert csak így vállalhat felelősséget érte.

Higiéniai szabályok:

Az intézmény egész területén –az udvart is beleértve- TILOS A DOHÁNYZÁS!

Kérjük a szülőket, hogy a mosdóba és az osztályba utcai cipővel ne lépjenek be, a gyermekek is csak váltócipővel (papucsban) mehetnek be.

 

Egyéb szabályok:

Otthonról hozott játékokért felelősséget nem tudunk vállalni. Kérjük, hogy a baleset elkerülése érdekében az óvodás gyerekek ékszert ne viseljenek.

Kérjük, hogy reggel 8 óráig érkezzenek meg az óvodába.

Az étkezési térítési díjat előre kell fizetni. Hiányzás miatt az étkezést előző napon vagy reggel 8.00 óráig van lehetőség lemondani.

Közös nevelési elvek kialakítása a szülőkkel:

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, fogadják el, szeressék pajtásaikat, legyenek képesek az önkifejezésre, önállóságra, alkalmazkodásra. Esetleges konfliktusaikat ne durvasággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük, hogy óvodán kívül is erősítsék bennük ezeket az alapelveket.

Gyermekeik harmonikus fejlődése érdekében szükségünk van az Önök igazi együttműködésére, nyitottságára, őszinteségére. Ha problémájuk akad, keressék meg az óvónőket, ill. az óvoda vezetőjét, próbáljuk közösen megoldani a konkrét helyzeteket.

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában, a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel elősegítsék a közös gondolkozást.

E fórumok:

 • Szülői értekezletek

 • Fogadóórák

 • Nyílt napok

 • Szülői közösség megbeszélések.

 

A gyermekek fejlődéséről csak az óvónők adhatnak tájékoztatást. Ha az óvónő a gyermek fejlődésében valamilyen problémát észlel, erre felhívja a szülő figyelmét. Kérjük, fogadják ezt segítő szándék jeleként, szükség esetén vegyék igénybe a Pedagógiai Szakszolgálatok segítségét is.

A szülők közössége megalakította a szülői munkaközösséget.

Az Szülői közösség elnöke és gazdasági felelőse: Tóth Ildikó

A pénztáros: Bontó Klaudia

 

Ovikezdő mesék.doc (69120)

 

 Meseország száz csodáját

tárjuk itt ma elétek,

ha eljöttök az óvodánkba

mese lesz majd temérdek.

Játék, móka, kacagás

lesz nekünk a reggeli,

sokat mozgunk, tornázunk,

ez hasunkat nem terheli.

S ha elfáradtok, lepihentek,

hallgattok egy szép mesét,

óvónéni versikéjét,

elringató énekét.